Avløpsrenseanlegg bygges og drives svært ofte uten at allmenheten er oppmerksom på det viktige arbeidet som gjøres ved disse anleggene. Dette vil sannsynligvis endres i Hillerød, Danmark der Solrødgård Klima- og Miljøpark nå er under oppbygging.

Offentlig friområde integrert med offentlige tjenester

Parken på 51 hekter med oppdrag fra den danske sammenslutningen Hillerød Forsyning, anvender spesiell arkitektur og design for å integrere et offentlig friområde med et avløpsrenseanlegg samt gjenvinningsstasjon og kraftproduksjonsanlegg.

Denne ultramoderne parken vil være attraktiv for de lokale innbyggerne og et undervisningsredskap for skoler med et klima- og miljøsenter på stedet. Området skal også ha et stort våtmarksområde der det skal samles regnvann, samt tiltrekke store mengder fugler samt annet dyreliv og planter.

 

Solrødgård avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegget bygges slik at de besøkende kan se hvordan behandlingsteknologien fungerer. Det installeres seks Salsnes-filtre på anlegget for å behandle avløpsvann fra Hillerød kommune. 

 

SFK600 model

SFK600 Salsnes Filter

Skille ut primære tørrstoffer, slamfortykking og avvanning

Salsnes Filter-systemet skal utføre primærbehandling og fjerne omtrent 50 % TSS fra avløpsvannet, samt utføre slamfortykking og avvanning til omtrent 6 % av det totale tørrstoffer. Dette kan sammenlignes med tradisjonell primærbehandling som vanligvis produserer slam med omtrent 2 % tørrstoffer. Tørrere slam betyr at det ikke trengs flere fortykkingsprosesser før slammet kan viderebehandles til bruk i biogassproduksjon.

 

Maksimere biogassproduksjonen

Med den raske filtreringsprosessen, garanterer det ferske slammet fra filtrene at biogassproduksjonen (og kraftproduksjonen) maksimeres. Utformingen av Salsnes Filter-systemet muliggjør kontroll av mengden organiske stoffer som skilles ut i det primære stadiet og hvor mye som er igjen i avløpsvannet til sekundær biologisk behandling.

Les mer:

På Aquatech Amsterdam hadde vi gleden av å dele stand med vår partner fra Nederland, CirTec, og arrangementet var svært vellykket! 

Vår stand var fylt med besøkende som kom for å se cellvation, CirTecs cellulosegjenvinningsteknologi som vant årets innovasjonspris. De vant innen kategorien avløpsrensing og vant også hovedprisen foran de fire andre kategorievinnerne.

Ivar Solvi og Stefano Salvatore fra Salsnes Filter og Harry Tuinier fra CirTec

Kloakkslam blir en verdifull ressurs

Cellvation-teknologi anvender kloakkslam som vanligvis regnes som avfall (og som er et problem å bli kvitt), har blitt til en verdifull ressurs.

Teknologien gjenvinner cellulosefibre (toalettpapir) fra avløpsvann som viderebehandles til små kuler som brukes i produksjonen av kommersielle produkter, som f.eks. asfalt, bioplast og biokompositter.

 

Den kritiske rollen til Salsnes Filter-systemet

Salsnes Filter-systemet spiller en kritisk rolle i teknologien med å skille cellulosefibre fra innkommende avløpsvann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquatech Amsterdam

Aquatech Amsterdam ble holdt på RAI Exhibition and Convention Centre fra 31. oktober til 3. november 2017. Det var 21.000 deltakere og 900 utstillere fra 139 land ved arrangementet.

Les mer: