Applikasjoner

Tromso-Norway-crop-web

Tomasjord avløpsrenseanlegg, Norge - 458 L/s

Applikasjoner ved kommunalt avløpsvann

 • Primærrensing uten å tilsette kjemikalier
 • Partikkelseparasjon fra prosesser som:
  • Enkle luftede biobassenger for avløpsbehandling
  • SBR anlegg
  • BAF anlegg
  • Flotasjonsanlegg (DAF)
  • Biofilmanlegg - MBBR ("moving bed" bioreaktorer)
  • Membran-bioreaktorer MBR
 • Primærrensing for nye anlegg
 • Fjerning av sand etter en grov sil
 • For å øke kapasitet på eksisterende renseanlegg
 • Ved utvidelse av renseanlegg der areal er dyrt eller utilgjengeligkuperte eller jordskjelvutsatte områder
 • En løsning uten å måtte grave og uten betong i kuperte eller jordskjelvutsatte områder
 • Behandling av overflatevann _ Stormwater
 • Rensing av overflatevann fra avfallsanlegg

Lær mer

Industrielt avløpsvann / Prosess vannapplikasjoner

 • Akvakultur
 • Garverier
 • Treforedling
 • Slakterier
 • Næringsmiddelforedling
 • Bryggerier og vingårder
 • Gjenbruk av plast

Lær mer