Etter å ha vunnet den mest prestisjetunge konkurransen for innovativ energiteknologi i regi av Aarhus Vand for to  år siden, har Salsnes Filter AS og det danske ingeniørfirmaet EnviDan nå skrevet kontrakt om bygging av Egaa renseanlegg i Århus i Danmark, og dette arbeidet vil bli startet opp våren 2016.

Egaa WWTP rendering

Salsnes ble valgt for sin godt dokumenterte og utprøvde teknologi for karbonhøsting gjennom SS fjerning i primærbehandlingen. EnviDan ble valgt for sin nyskapende tilnærming og design med bruk av Annamox anaerob biologisk behandling i kaldt vann (EssDE). Målet er å produsere 150% av energien som trengs for å drive anlegget.

Salsnes tilbyr sitt nye konsept for maksimal høsting av karbon for primærbehandling. Vi har utviklet et system for 8 x SFK i en modul. Modulen er konstruert for forbehandling med polymer for å fremme separasjon av tørrstoffet.

Vi er glade for å bli valgt, og mener dette er en god videreføring av vår suksess, etter å ha bygget mer enn 100 primærrenseanlegg i Norge.

Norsk teknologi bringes nå ut i verden for å forbedre avløpsrensing!

schematic

 

Jan Munkvold_2Jan Munkvold begynte hos Salsnes Filter i september 2015 som ansvarlig for det norske kommunalmarkedet og landbasert industri. Jan har bred erfaring fra teknisk salg av prosessutstyr og systemer innen vannbehandling, og har i tillegg god erfaring med prosjekt-arbeid/styring. Han har lang erfaring fra en rekke selskaper i VA bransjen hvor han arbeidet både innenfor avløpssektoren og med drikkevannsrensing. Han har teknisk høyskoleutdanning og er ingeniør både i kjemiteknikk og petroleumsteknologi.

Kontakt Jan på:
jan@salsnes-filter.no
+47 46 80 07 40