IWAs spesialistkonferanse om slamhåndtering – SludgeTech 2017 – 9. til 13. juli 2017, Imperial College, London. Dette ble et svært vellykket arrangement med mange produktive samtaler i utstillingsområdet, og der en rekke svært interessante tekniske avhandlinger ble presentert.

Ashish Sahu (leder for produkt- og teknologiapplikasjoner) presenterte en teknisk avhandling med navnet “Enhanced Filtration with Rotating Belt Filter for Higher Methane Potential from Primary Wastewater Sludge”.

Ashish Sahu presenting at IWA's SludgeTech 2017

Denne vitenskapelige studien viser at det er mulig å skaffe en større metanpotensiale fra slam fra den mekaniske båndsilen (RBF-er) når det tilsettes en liten dose med polymer (1,0 mg/l). Prisen på polymeren er minimal i forhold til tilleggsverdien som kan oppnås, som inkluderer bioenergi ved energiproduksjon og et lavere partikkelnivå inn i nedstrømsprosessene.

Kontakt oss hvis du gikk glipp av SludgeTech og ønsker en kopi av Ashishs presentasjon.

The Salsnes Filter team at their SludgeTech booth

Salsnes Filter-teamet ved SludgeTech 2017: Fra venstre: Roger Webb, Stefano Salvatore, Jon Leech.

Les mer:

Komplett liste med Salsnes Filter-publikasjoner
(inkludert vitenskapelige publikasjoner, konferansedokumenter og offentlige dokumenter)

 

29. juni 2017 skjedde innvielsen av et helt nytt innhøstingssystem for cellulose, installert ved avløpsrenseanlegget Geestmerambacht (WWTP) i Nederland.

Dette pilotsystemet regnes som verdens første installasjon i full målestokk som bruker kloakk til å produsere en vesentlig mengde cellulose med høy kvalitet, og som igjen kan gjenbrukes i kommersielle produkter.

Slam som verdifull aktiva

Kloakkslam er vanligvis blitt regnet som avfall og det har vært et problem å  avhende det. Pilotprosjektet Geestmerambacht WWTP er beregnet på å bevise at slam kan være et verdifullt aktiva der ressurser kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Salsnes Filter-systemet installert ved Geestmerambacht avløpsrenseanlegg (WWTP)

Dette er et av flere piloter utprøvd gjennom SMART-Plant, et prosjekt som er støttet av EU´s Horizon 2020 forsknings-/og innovasjonsprogram .

Prosjektet søker å finne innovative behandlingsmetoder som fører til miljømessig bærekraft og å bevise muligheten for sirkulær avløpsrensehåndtering (alternativ til tradisjonell modell der kloakk har ingen fordelaktig gjenbruksverdi).

Salgbar cellulose – Renset, tørket og desinfisert

I samarbeid med vår partner CirTec, er det installert et Salsnes Filter-system beregnet på primærrensing for å separere cellulosefibre fra toalettpapir i avløpsrensevannet, med formål å produsere slam med høy konsentrasjon

Slammet sendes deretter til etterbehandling inne i renseanlegget.

Sluttresultatet: salgbar cellulose som er renset, tørket og desinfisert

Celluloseinnhøsting er forventet å ha tilleggsfordeler i avløpsrenseanleggets nedstrøms biologiske prosess. Det forventes at resultatene vil vise energibesparelse og at en redusert mengde sekundært slam produseres.

Mer informasjon

  • Les mer om SMART-Plant og vårt engasjement i dette eksisterende prosjektet

Dekning i media

Utdrag fra BBC World News

Utdrag fra RTL Z
Se denne videoen om prosjektet fra den nederlandske nyhetskanalen om virksomheter og økonomi, RTL Z.