29. juni 2017 skjedde innvielsen av et helt nytt innhøstingssystem for cellulose, installert ved avløpsrenseanlegget Geestmerambacht (WWTP) i Nederland.

Dette pilotsystemet regnes som verdens første installasjon i full målestokk som bruker kloakk til å produsere en vesentlig mengde cellulose med høy kvalitet, og som igjen kan gjenbrukes i kommersielle produkter.

Slam som verdifull aktiva

Kloakkslam er vanligvis blitt regnet som avfall og det har vært et problem å  avhende det. Pilotprosjektet Geestmerambacht WWTP er beregnet på å bevise at slam kan være et verdifullt aktiva der ressurser kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Salsnes Filter-systemet installert ved Geestmerambacht avløpsrenseanlegg (WWTP)

Dette er et av flere piloter utprøvd gjennom SMART-Plant, et prosjekt som er støttet av EU´s Horizon 2020 forsknings-/og innovasjonsprogram .

Prosjektet søker å finne innovative behandlingsmetoder som fører til miljømessig bærekraft og å bevise muligheten for sirkulær avløpsrensehåndtering (alternativ til tradisjonell modell der kloakk har ingen fordelaktig gjenbruksverdi).

Salgbar cellulose – Renset, tørket og desinfisert

I samarbeid med vår partner CirTec, er det installert et Salsnes Filter-system beregnet på primærrensing for å separere cellulosefibre fra toalettpapir i avløpsrensevannet, med formål å produsere slam med høy konsentrasjon

Slammet sendes deretter til etterbehandling inne i renseanlegget.

Sluttresultatet: salgbar cellulose som er renset, tørket og desinfisert

Celluloseinnhøsting er forventet å ha tilleggsfordeler i avløpsrenseanleggets nedstrøms biologiske prosess. Det forventes at resultatene vil vise energibesparelse og at en redusert mengde sekundært slam produseres.

Mer informasjon

  • Les mer om SMART-Plant og vårt engasjement i dette eksisterende prosjektet

Dekning i media

Utdrag fra BBC World News

Utdrag fra RTL Z
Se denne videoen om prosjektet fra den nederlandske nyhetskanalen om virksomheter og økonomi, RTL Z.