Videoer

Oversikt over Salsnes Filter

Denne animerte videoen viser hvordan Salsnes Filter-teknologien fungerer ved at du følger tørrstoffet som flyter gjennom renseprosessen.

Salsnes Filter på WEFTEC 2013

Ivar Solvi, Manager of Business Development, snakker med Alexis LaScala fra Water Online på WEFTEC 2013. Ivar forklarer hvordan teknologien i Salsnes-filteret gir unike fordeler sammenlignet med konvensjonelle primærbehandling, slik som sedimenteringstanker eller klarnere. Disse fordelene inkluderer: 90% mindre fotavtrykk, høyere produksjonspotensiale for biogass, et rengjøringssystem for AirKnife filtermesh og tre kritiske prosesser - separering, fortykning og avvanning - i en enhet.

Salsnes Filter på WEFTEC 2012

Jørn Eliassen snakker med Kevin Westerling (redaktøren av Water Online) under WEFTEC 2012. Jørn gir en oversikt over Salsnes Filter-teknologien og forklarer de tre kritiske prosessene - tørrstoffseparasjon, slamfortykking og slamavvanning - som systemet utfører.