Funksjoner

Plasser markøren over de grønne merkene for å se en beskrivelse produktfunksjonen på Salsnes-filteret.
Bildet ovenfor viser to SF:6000-modeller med parallelle konfigurasjoner.

Rensesystem luftkniv filterduk

Den innbygde luftkniven er et patentert rensesystem med filterduk som rengjør filterduken automatisk med komprimert luft. I forhold til skraper, børster og vannbaserte rensesystemet, er luft mer skånsom på duken og forlenger livet på duken og holder slammet tørrere for derved å gi mer effektiv avvanning.

Tannhjul og filterduk

Filterduken er laget av polyetylen og er veldig slitesterk. Måten den er montert på og forspent på tannhjulet er patentert – den forbedrer ytelsen og gjør at filteret kan håndtere store strømningshastigheter og innlasting av fastestoffer, noe som øker behandlingskapasiteten med mindre fotavtrykk.

Integrert eller frittstående
avvanningsenhetDewatering Unit

Det innelukkede SF-systemet har valgfritt integrert avvanning for å spare plass og penger. Slam faller ned i et oppsamlingsområde fra fortykningsprosessen ved 3–8 % DM og transporteres over enheten med et stangbor. Deretter kan den mates inn i en slamstabiliseringsprosess (f.eks. direkte gjæringsmating) eller behandles videre gjennom avvanningsenheten for å produsere slam som er 20–30% DM (uten noe annet avvanningsutstyr).

Det finnes en frittstående avvanningsenhet som er tilgjengelig til avvanning av slam fra flere filtre til større installasjoner. Den kan påføre høyere trykk for å produsere enda tørrere slam (vanligvis 20–40% DM).

Varmtvannsspyling

For anlegg med høy grad av fett og oljer, er det installert et spylesystem for varmtvann for periodisk rengjøring. For industrielle applikasjoner er det også utviklet en egen vaskestasjon for å ta hånd om de utfordrende rengjøringsoperasjonene. Dette tilpasses de behov hvert anlegg måtte ha og et utformet på en meget kostnadseffektiv måte.

fully-automatedHelautomatisk system

Automasjonsskapet har en PLC som automatiserer systemet og gjør det ideelt med tanke på ubemannet drift av anleggene. En eller flere sensorer styrer prosessen. Både med hensyn til renseprosess og rengjøringsprosesser. Valgfri internett fjernkontroll er tilgjengelig.

quick-connectsHurtigkoblinger

Muliggjør rask og lett vedlikehold.

 

Last ned brosjyren