Om

Bilder fra Salsnes og omegn
Bilder fra Salsnes og omeg

Vårt fokus har vært å perfeksjonere vår filtreringsteknologi ved å skille ut tørrstoff gjennom bruk av forskning, produksjonsutvikling, testing og kvalitetssikring. Dette fokuset og engasjementet har produsert et svært effektivt og pålitelig filter som maksimerer separasjon av tørrstoff samtidig som det skjer en drastisk reduksjon i kostnader inkludert kapital, drift, vedlikehold og areal.Med installasjoner rundt om verden og ved en rekke kommunale og industrielle anlegg, er Salsnes Filter-systemet synonymt med teknologi som gir økologisk effektiv separasjon av tørrstoff.

Med installasjoner rundt om verden og ved en rekke kommunale og industrielle anlegg, er Salsnes Filter-systemet synonymt med teknologi som gir økologisk effektiv separasjon av tørrstoff.

Historikk

salsnes-officeVåre røtter går tilbake til 1991 da vi utviklet et mekanisk filtreringssystem til behandling av vann til settefiskanlegg i Norge. Prototypsystemer ble også installert for å behandle kommunalt avløpsvann. Markedsgjennombruddet kom imidlertid først i 1998 da Salsnes Filter-systemene kunne bevise at det renseteknologien tilfredsstilte nye europeiske og norske krav til utslipp.

En viktig milepæl ble nådd i 2002 da produksjonen ble flyttet til et nytt anlegg på Salsnes, Norge. Samtidig gjennomførte vi vellykkede prosjekter i industrielle applikasjoner inkludert treforedling, næringsmiddelforedling, bryggerier, settefiskanlegg og landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

I 2012 ble vi kjøpt opp av Trojan Technologies og vi driver nå som et varemerke innen forretningsgruppen Trojan Technologies.

Miljøansvar

Vi er forpliktet til ansvarlig miljøpraksis gjennom produksjonen av våre produkter og i vår daglige virksomhet. Av denne grunn er vi sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: 2015-standarden for vårt miljøledelsessystem.

Om Salsnes Filter

Om Trojan Technologies

Trojan Technologies er et konsern bestående av mange selskaper som hver for seg spesialiserer seg på ulike områder innen vann og avløpsbransjen. Samlet har denne gruppen spesialisert seg på å levere sikker vannbehandling med produkter som reduserer kostnader, energi, ressurser og plass.

Speialområdene fordeler seg på følgende: 

  • Kommunale anlegg som behandler avløpsvann og drikkevann
  • Behandling av vann fra enkeltboliger, industri og andre kommersielle anlegg
  • Behandling av ballastvann på båter
  • Slambehandling

Danaher Corporation

Trojan Technologies er en del av Danaher Corporation`s (NY Stock Exchange) plattform for vannbehandling. Danaher er et verdensledende selskap (Fortune-200) innen vitenskap og teknologi.  Ved å løse komplekse utfordringer innen vannbehandling for sine kunder, er selskapet med på å forbedre livskvaliteten over hele verden.