Om

Bilder fra Salsnes og omegn
Bilder fra Salsnes og omeg

Vårt fokus har vært å perfeksjonere vår filtreringsteknologi ved å skille ut tørrstoff gjennom bruk av forskning, produksjonsutvikling, testing og kvalitetssikring. Dette fokuset og engasjementet har produsert et svært effektivt og pålitelig filter som maksimerer separasjon av tørrstoff samtidig som det skjer en drastisk reduksjon i kostnader inkludert kapital, drift, vedlikehold og areal.Med installasjoner rundt om verden og ved en rekke kommunale og industrielle anlegg, er Salsnes Filter-systemet synonymt med teknologi som gir økologisk effektiv separasjon av tørrstoff.

Med installasjoner rundt om verden og ved en rekke kommunale og industrielle anlegg, er Salsnes Filter-systemet synonymt med teknologi som gir økologisk effektiv separasjon av tørrstoff.

Historikk

salsnes-officeVåre røtter går tilbake til 1991 da vi utviklet et mekanisk filtreringssystem til behandling av vann til settefiskanlegg i Norge. Prototypsystemer ble også installert for å behandle kommunalt avløpsvann. Markedsgjennombruddet kom imidlertid først i 1998 da Salsnes Filter-systemene kunne bevise at det renseteknologien tilfredsstilte nye europeiske og norske krav til utslipp.

En viktig milepæl ble nådd i 2002 da produksjonen ble flyttet til et nytt anlegg på Salsnes, Norge. Samtidig gjennomførte vi vellykkede prosjekter i industrielle applikasjoner inkludert treforedling, næringsmiddelforedling, bryggerier, settefiskanlegg og landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

Miljøansvar

Vi er forpliktet til ansvarlig miljøpraksis gjennom produksjonen av våre produkter og i vår daglige virksomhet. 

Om Salsnes Filter