Arbeidsoppgaver
Lagerstyring og innkjøp av råvarer og ferdigvarer
Etablering og vedlikehold av innkjøpsavtaler
Behovsanalyser og styring av varestrømmer

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdanning
Erfaring fra innkjøps- og/eller logistikkfunksjon
Erfaring med bruk av dataverktøy og ERP-systemer
Nøyaktig og strukturert, med analytiske evner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Om stillingen
Arbeidssted er på Salsnes i Namsos kommune.

Du vil inngå i et team på 3 personer som sammen har det administrative ansvaret for produksjon og forsendelse. Den administrative stillingen byr på utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og du vil få gode muligheter for utvikling.

Spørsmål kan rettes til produksjonssjef Åge Olav Langås, telefon 472 61 540.

Elektronisk søknad med CV sendes på e-post til aalangaas@trojantechnologies.com innen 25 august.

Produktutvikler/ingeniør

Arbeidsoppgaver

 • Konstruksjon og utarbeidelse av produksjonsunderlag
 • Statiske og dynamiske tekniske beregninger
 • Utarbeidelse og vedlikehold av teknisk dokumentasjon
 • Teknisk support og problemløsing

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bachelor- eller mastergrad i ingeniørfag
 • Erfaring med 3D CAD
 • Erfaring med industriell produksjon er en fordel
 • Evne til å arbeide både i team og selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Om stillingen

Du vil inngå i et internasjonalt team som arbeider med videreutvikling av eksisterende produktportefølje og utvikling av nye produkter. Rollen som produktutvikler byr på utfordrende og varierte oppgaver, og gir store muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø, med stor grad av frihet og fokus på kontinuerlig forbedring. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår.

Fast arbeidssted er selskapets kontorer i Namsos. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Spørsmål og søknad

Spørsmål kan rettes til teknisk sjef Tor Olav Lyng, mobil 924 37 144. Elektronisk søknad med CV sendes på epost til tlyng@trojantechnologies.com innen 16. april.

Teknisk Salgsingeniør

Arbeidsoppgaver

 • Sveising (MIG/TIG)
 • Bistå ved maskinering og montering

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med sveising i syrefast tynnplate
 • Fagbrev som sveiser eller industrimekaniker er et fortrinn,
 • men ikke et krav
 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Beherske norsk språk, skriftlig og muntlig

Om stillingen

Du inngår i et team på 11 personer som har ansvar for produksjon av varer og reservedeler. Vi har et godt arbeidsmiljø med lystige kolleger. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og bonusordning. Fast arbeidssted er på Salsnes i Namsos kommune.

Spørsmål kan rettes til produksjonssjef Åge Langås, telefon 472 61 540.
Elektronisk søknad med CV sendes på e post til aalangaas@trojantechnologies.com senest 19. april.

Salsnes Filter følger til enhver tid de gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene. Vi har i tillegg iverksatt interne tiltak for å sikre at vi er i stand til å ivareta våre ansatte, våre kunder og vårt samfunnsansvar på best mulig måte.

Vi opprettholder så langt som mulig ordinær produksjonskapasitet, og leveransene av maskiner og reservedeler går foreløpig som normalt.

De fleste administrativt ansatte arbeider nå fra hjemmekontor, og kan nås på telefon og epost. Sentralbordet (telefon 74 27 48 60) og alle felles epostbokser (firmapost@salsnes-filter.no, order@salsnes-filter.no og faktura@salsnes-filter.no betjenes på vanlig måte.

Våre serviceteknikere er satt i akuttberedskap, og vi prioriterer inntil videre våre ressurser til oppdrag som er drifts- og tidskritiske. Som følge av dette vil vi den nærmeste tiden ikke ha mulighet til å sende teknikere på ordinære serviceoppdrag eller oppdrag som kan løses gjennom veiledning på epost, telefon eller videokonferanse. Vi har satt inn ekstra kapasitet for å levere fjernsupport.

Kunder som har akutte driftsutfordringer som krever bistand fra servicetekniker bes om å ta kontakt med Stig Schei på telefon 909 50 046 eller epost sschei@salsnes-filter.no

Kunder som har spørsmål om drift av anlegg eller behov for veiledning i forbindelse med vedlikehold eller reparasjoner bes om å ta kontakt med Geir Haugan på telefon 926 03 882 eller epost ghaugan@salsnes-filter.no

Situasjonen utvikler seg fra dag til dag, og vi vil løpende publisere oppdatert informasjon på vår hjemmeside og Facebook.

Avløpsrenseanlegg bygges og drives svært ofte uten at allmenheten er oppmerksom på det viktige arbeidet som gjøres ved disse anleggene. Dette vil sannsynligvis endres i Hillerød, Danmark der Solrødgård Klima- og Miljøpark nå er under oppbygging.

Offentlig friområde integrert med offentlige tjenester

Parken på 51 hekter med oppdrag fra den danske sammenslutningen Hillerød Forsyning, anvender spesiell arkitektur og design for å integrere et offentlig friområde med et avløpsrenseanlegg samt gjenvinningsstasjon og kraftproduksjonsanlegg.

Denne ultramoderne parken vil være attraktiv for de lokale innbyggerne og et undervisningsredskap for skoler med et klima- og miljøsenter på stedet. Området skal også ha et stort våtmarksområde der det skal samles regnvann, samt tiltrekke store mengder fugler samt annet dyreliv og planter.

 

Solrødgård avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegget bygges slik at de besøkende kan se hvordan behandlingsteknologien fungerer. Det installeres seks Salsnes-filtre på anlegget for å behandle avløpsvann fra Hillerød kommune. 

 

SFK600 model

SFK600 Salsnes Filter

Skille ut primære tørrstoffer, slamfortykking og avvanning

Salsnes Filter-systemet skal utføre primærbehandling og fjerne omtrent 50 % TSS fra avløpsvannet, samt utføre slamfortykking og avvanning til omtrent 6 % av det totale tørrstoffer. Dette kan sammenlignes med tradisjonell primærbehandling som vanligvis produserer slam med omtrent 2 % tørrstoffer. Tørrere slam betyr at det ikke trengs flere fortykkingsprosesser før slammet kan viderebehandles til bruk i biogassproduksjon.

 

Maksimere biogassproduksjonen

Med den raske filtreringsprosessen, garanterer det ferske slammet fra filtrene at biogassproduksjonen (og kraftproduksjonen) maksimeres. Utformingen av Salsnes Filter-systemet muliggjør kontroll av mengden organiske stoffer som skilles ut i det primære stadiet og hvor mye som er igjen i avløpsvannet til sekundær biologisk behandling.

Les mer:

På Aquatech Amsterdam hadde vi gleden av å dele stand med vår partner fra Nederland, CirTec, og arrangementet var svært vellykket! 

Vår stand var fylt med besøkende som kom for å se cellvation, CirTecs cellulosegjenvinningsteknologi som vant årets innovasjonspris. De vant innen kategorien avløpsrensing og vant også hovedprisen foran de fire andre kategorievinnerne.

Ivar Solvi og Stefano Salvatore fra Salsnes Filter og Harry Tuinier fra CirTec

Kloakkslam blir en verdifull ressurs

Cellvation-teknologi anvender kloakkslam som vanligvis regnes som avfall (og som er et problem å bli kvitt), har blitt til en verdifull ressurs.

Teknologien gjenvinner cellulosefibre (toalettpapir) fra avløpsvann som viderebehandles til små kuler som brukes i produksjonen av kommersielle produkter, som f.eks. asfalt, bioplast og biokompositter.

 

Den kritiske rollen til Salsnes Filter-systemet

Salsnes Filter-systemet spiller en kritisk rolle i teknologien med å skille cellulosefibre fra innkommende avløpsvann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquatech Amsterdam

Aquatech Amsterdam ble holdt på RAI Exhibition and Convention Centre fra 31. oktober til 3. november 2017. Det var 21.000 deltakere og 900 utstillere fra 139 land ved arrangementet.

Les mer:

 

29. juni 2017 skjedde innvielsen av et helt nytt innhøstingssystem for cellulose, installert ved avløpsrenseanlegget Geestmerambacht (WWTP) i Nederland.

Dette pilotsystemet regnes som verdens første installasjon i full målestokk som bruker kloakk til å produsere en vesentlig mengde cellulose med høy kvalitet, og som igjen kan gjenbrukes i kommersielle produkter.

Slam som verdifull aktiva

Kloakkslam er vanligvis blitt regnet som avfall og det har vært et problem å  avhende det. Pilotprosjektet Geestmerambacht WWTP er beregnet på å bevise at slam kan være et verdifullt aktiva der ressurser kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Salsnes Filter-systemet installert ved Geestmerambacht avløpsrenseanlegg (WWTP)

Dette er et av flere piloter utprøvd gjennom SMART-Plant, et prosjekt som er støttet av EU´s Horizon 2020 forsknings-/og innovasjonsprogram .

Prosjektet søker å finne innovative behandlingsmetoder som fører til miljømessig bærekraft og å bevise muligheten for sirkulær avløpsrensehåndtering (alternativ til tradisjonell modell der kloakk har ingen fordelaktig gjenbruksverdi).

Salgbar cellulose – Renset, tørket og desinfisert

I samarbeid med vår partner CirTec, er det installert et Salsnes Filter-system beregnet på primærrensing for å separere cellulosefibre fra toalettpapir i avløpsrensevannet, med formål å produsere slam med høy konsentrasjon

Slammet sendes deretter til etterbehandling inne i renseanlegget.

Sluttresultatet: salgbar cellulose som er renset, tørket og desinfisert

Celluloseinnhøsting er forventet å ha tilleggsfordeler i avløpsrenseanleggets nedstrøms biologiske prosess. Det forventes at resultatene vil vise energibesparelse og at en redusert mengde sekundært slam produseres.

Mer informasjon

 • Les mer om SMART-Plant og vårt engasjement i dette eksisterende prosjektet

Dekning i media

Utdrag fra BBC World News

Utdrag fra RTL Z
Se denne videoen om prosjektet fra den nederlandske nyhetskanalen om virksomheter og økonomi, RTL Z.

7. juni ble vi sammen med 20 andre firmaer  invitert til Brighton, Storbritannia, for å presentere vår teknologi ved British Water Innovation Exchange. Dette er 31. arrangement av denne typen, der British Water Association er vert og femte gang i samarbeid med Southern Water, et firma som leverer vann og avløpsrensetjenester i sør-øst England.

Stefano Salvatore (Business Development Manager) og Roger Webb (Sales Manager, Storbritannia) var tilstede ved arrangementet og fikk »Green Light» for sine presentasjoner om Salsnes Filter-systemet.

Arrangementet ble holdt i «Dragons ‘Den» stil, beregnet på å muliggjøre omgående tilbakemeldinger om teknologien som presenteres, og som er av interesse for Southern Water i nærmeste fremtid. Teknologien gis scoore ved bruk av et system tilnærmet lik slik trafikklys fungerer . Dette året har 50 % av teknologiene som ble presentert, fått »Green Light» for å fortsette å tilby sine produkttilbud til Southern Water. 

Vi er begeistret over  å ha mottatt »Green Light»  for Salsnes Filter-systemet for vårt mekaniske båndsilteknologi for primærrensing Vår presentasjon fikk svært positive tilbakemeldinger og fikk mange tilleggsspørsmål fra panelet. Vi diskuterte den modulære designen, lite arealbehov, automasjon og dokumentert ytelse ved bruk av Salsnes Filter-systemet, og hvordan vi kan hjelpe å tilfredsstille behovene ved avløpsrensing i tillegg til å bistå ved en sirkulær økonomi.

Mer om British Water Innovation Exchange med Southern Water

 

 

Innovation Exchange ble holdt 7. juni av British Water i samarbeid med Southern Water.

Det har aldri vært så mye produktinnovasjon innen avløpsrenseindustrien som i dag. Selskaper utvikler teknologier som kan gi større forbedringer innen effektivitet og forbedre miljøbelastningen ved kommunal avløpsrensing.  SMARTPlantprosjektet ble opprettet som hjelp for å finne disse innovative teknologiene og demonstrere deres evne til å gjenvinne ressurser, redusere energikrav og minimere karbonutslippet.

Prosjektet ble satt i gang av den italienske vannbedriften Alto Trevigiano Servizi i samarbeide med universitetet i Verona og de regionale myndighetene i Veneto. Samarbeidet har vokst til 25 partnere i ti land inkludert andre universiteter, forskningsbedrifter, tekniske firmaer, vannbedrifter og produsenter. Finansiering av prosjektet kommer fra EUs Horizon 2020-forskning og innvovasjonsprogram under bevilgningsavtalen nr. 690323.

Seks kloakkbehandlingsanlegg i Nederland, Storbritannia, Spania, Italia, Hellas og Israel er vertene ved ni pilotsystemer. Disse systemene skal drives i to år for å overvåke ytelsen til behandlingsteknologiene som er installert for å gjenvinne biopolymerer, cellulose og fosfor fra kloakkvann som skal behandles frem til endelige kommersielle produkter.

Ett av disse pilotprosjektene (kalles SMARTech 1) skjer i Geestmerambacht, Nederland. I øyeblikket installeres et Salsnes Filter-system der som skal erstatte vanlig primær sedimentering og utføre celluloseinnhøsting. Systemet skal separere fine cellulosefibre fra toalettpapir i kloakkvann for å produsere slam med høy konsentrasjon. I denne pilotstudien sendes slammet deretter til etterbehandling inne i renseanlegget. En kompakt utstyrssekvens fra papir og matindustriene skal behandle slammet for å produsere ren og salgbar cellulose.

Noe av den rene cellulosen skal sendes til viderebehandling ved et annet SMART-Plant-pilotsystem (som kalles Downstream SMARTechA) for å produsere biokompositter.

Les mer om SMART-Plant  

Etter å ha vunnet den mest prestisjetunge konkurransen for innovativ energiteknologi i regi av Aarhus Vand for to  år siden, har Salsnes Filter AS og det danske ingeniørfirmaet EnviDan nå skrevet kontrakt om bygging av Egaa renseanlegg i Århus i Danmark, og dette arbeidet vil bli startet opp våren 2016.

Egaa WWTP rendering

Salsnes ble valgt for sin godt dokumenterte og utprøvde teknologi for karbonhøsting gjennom SS fjerning i primærbehandlingen. EnviDan ble valgt for sin nyskapende tilnærming og design med bruk av Annamox anaerob biologisk behandling i kaldt vann (EssDE). Målet er å produsere 150% av energien som trengs for å drive anlegget.

Salsnes tilbyr sitt nye konsept for maksimal høsting av karbon for primærbehandling. Vi har utviklet et system for 8 x SFK i en modul. Modulen er konstruert for forbehandling med polymer for å fremme separasjon av tørrstoffet.

Vi er glade for å bli valgt, og mener dette er en god videreføring av vår suksess, etter å ha bygget mer enn 100 primærrenseanlegg i Norge.

Norsk teknologi bringes nå ut i verden for å forbedre avløpsrensing!

schematic