7. juni ble vi sammen med 20 andre firmaer  invitert til Brighton, Storbritannia, for å presentere vår teknologi ved British Water Innovation Exchange. Dette er 31. arrangement av denne typen, der British Water Association er vert og femte gang i samarbeid med Southern Water, et firma som leverer vann og avløpsrensetjenester i sør-øst England.

Stefano Salvatore (Business Development Manager) og Roger Webb (Sales Manager, Storbritannia) var tilstede ved arrangementet og fikk »Green Light» for sine presentasjoner om Salsnes Filter-systemet.

Arrangementet ble holdt i «Dragons ‘Den» stil, beregnet på å muliggjøre omgående tilbakemeldinger om teknologien som presenteres, og som er av interesse for Southern Water i nærmeste fremtid. Teknologien gis scoore ved bruk av et system tilnærmet lik slik trafikklys fungerer . Dette året har 50 % av teknologiene som ble presentert, fått »Green Light» for å fortsette å tilby sine produkttilbud til Southern Water. 

Vi er begeistret over  å ha mottatt »Green Light»  for Salsnes Filter-systemet for vårt mekaniske båndsilteknologi for primærrensing Vår presentasjon fikk svært positive tilbakemeldinger og fikk mange tilleggsspørsmål fra panelet. Vi diskuterte den modulære designen, lite arealbehov, automasjon og dokumentert ytelse ved bruk av Salsnes Filter-systemet, og hvordan vi kan hjelpe å tilfredsstille behovene ved avløpsrensing i tillegg til å bistå ved en sirkulær økonomi.

Mer om British Water Innovation Exchange med Southern Water

 

 

Innovation Exchange ble holdt 7. juni av British Water i samarbeid med Southern Water.