Produkter

Salsnes Filter løsninger er installert rundt om i verden innen ulike applikasjoner for kommunal avløpsrensing og utfordrende applikasjoner innen industriell partrikkelseparasjon. Global service og støtte inngår i våre leveranser.

All den fleksibiliteten du trenger

Med både lukkede og åpne modulære løsninger, med ubegrenset hydraulisk kapasitet og for installasjon innendørs og utendørs, oppnås all den fleksibilitet man trenger.

SF-systemene er frittstående systemer som enkelt kan monteres inn i et eksisterende anlegg eller integreres i en ny konstruksjon.

SFK600
SFK:600 model
SF2000-2
SF:2000 model

 

Tre prosesser, én kompakt enhet

Et Salsnes Filter-system kombinerer tre kritiske prosesser i én kompakt enhet – separasjon av tørrstoff, slamfortykking og avvanning. Den endeløse filterduken fjerner 50 % TSS og >20 % BOF fra avløpsvannet og kan produserer tørt slam (20–30 % TS). Det er den eneste filterutformingen som kan erstatte konvensjonell primærbehandling til sammenlignbare rensenivåer til en konkurransedyktig pris.

Salsnes Filter-systemet er økologisk effektivt ved at det er kostnadseffektivt, kompakt, kan operere uten bruk av kjemikalier og kan slik være en bærekraftig løsning.

Last ned brosjyren