Produktfordeler

Kompakt fotavtrykk

Et Salsnes Filter-system bruker vanligvis bare 1/10 av arealet som trengs i forhold til konvensjonelle primærsedimentering. Dette gjør salsnesløsningen ideell der areal er dyrt eller utilgjengelig.

 2014-03-04-1535+00001

 

Kostnadeffektiv

Salsnes-filteret har 30–60 % lavere investerings- og driftskostnader i forhold til et konvensjonelt primærsedimentering.*Cost-Comparison-12

* Diagrammet viser en evaluering som er utført av Miljødirektoratet, tidligere SFT for å finne kostnadseffektiv teknologi som tilfredsstiller EUs strenge kriterier ved primærrensing. Besparelsene ved Salsnes Filter er vesentlige. Systemet halverer kostnadene i forhold til konvensjonell primærrensing.

Ubegrenset designflow-kapasitet

Den modulære utformingen av Salsnes Filter systemet gjør at installasjonskonfigurasjonene gjelder alle kapasitetskrav. Hver modul kan ha inntil 12 filtre (seks på hver side).

Miljøfordeler pga. lite karbonfotavtrykk

Denne analysen av karbonfotavtrykket sammenligner Salsnes Filter SF:6000 med et sedimenteringsanlegg for et 88 L/s kommunalt avløpsrenseanlegg i Norge. Det viser at Salsnes Filter-systemet har en vesentlig mindre påvirkning på miljøet. Hovedgrunnen er at det ikke er nødvendig med så energigrevende produksjonsprosesser for sement eller stål ved bruk av Salsnes Filtre.

2014-03-04 enviro comparison

Mindre krav til nedstrømsprosessene

Når ett trinn i behandlingsprosessen overbelastes, kan det ha en negativ effekt på hele behandlingsprosessen. Et Salsnes Filter-system kan redusere belastningene og øke behandlingskapasiteten for å redusere kravene til de sekundære behandlingsprosessene som:

  • biologiske renseanlegg generelt
  • sekvensering av batchreaktorer
  • flotasjon (DAF)
  • BAF
  • membran-bioreaktorer

Redusere slamvolumet som skal deponeres

Slamdeponering er én av de større kostnadene ved mange anlegg der avløpsvann behandles. Dette gjør at man ved mange anlegg ser etter å redusere de totale slamkostnadene. Jo raskere slam fjernes fra prosess, jo større er muligheten for å spare penger i nedstrømsprosessene.

Salnes Filter-systemet er beregnet på rask fortykning og avvanning med de integrerte prosessene for å produsere tørrest mulig slam. Slammen som forlater et Salsnes Filter-systemet er 20–30 % tørt stoff (DM), mens primær klareslam kan være 2 % DM.

2014-03-04 sludge comparison

Last ned brosjyren