• Bruk ved kommunale anlegg

    Et Salsnes-filtersystem kan helt erstatte et konvensjonelt primærsedimenteringsanlegg ved nye renseanlegg. Ved eksisterende anlegg kan primær separasjon av tørrstoffer utvides for å forbedre anleggsytelse og redusere totalkostnadene.

    Les mer
  • Bruk ved industrielle anlegg

    Et Salsnes-filtersystem kan gjenvinne både vann og filtrert materiale for å brukes på nytt i produksjonsprosessen for å spare kostnader. Eller systemets integrerte fortykking og avvanning kan redusere slamvolumet til deponering.

    Les mer

Krav til areal

Når utvidelse av av et rensanlegg skjer der areal er dyrt eller utilgjengelig, er det ideelt med bruk av Salsnes Filter-løsningen. Vanligvis brukes 1/10 av arealet i forhold til konvensjonelle renseanlegg. Avløpsanlegg i Tromsø, Norge ville krevd et areal på 2000 m2 ved bruk av primærsedimentering. I stedet ble et Salsnes Filter-system installert med et areal på 150 m2.

To sedimenteringsbassenger i forhold til åtte SF:6000 Salsnes-filtre: