Etter å ha vunnet den mest prestisjetunge konkurransen for innovativ energiteknologi i regi av Aarhus Vand for to  år siden, har Salsnes Filter AS og det danske ingeniørfirmaet EnviDan nå skrevet kontrakt om bygging av Egaa renseanlegg i Århus i Danmark, og dette arbeidet vil bli startet opp våren 2016.

Egaa WWTP rendering

Salsnes ble valgt for sin godt dokumenterte og utprøvde teknologi for karbonhøsting gjennom SS fjerning i primærbehandlingen. EnviDan ble valgt for sin nyskapende tilnærming og design med bruk av Annamox anaerob biologisk behandling i kaldt vann (EssDE). Målet er å produsere 150% av energien som trengs for å drive anlegget.

Salsnes tilbyr sitt nye konsept for maksimal høsting av karbon for primærbehandling. Vi har utviklet et system for 8 x SFK i en modul. Modulen er konstruert for forbehandling med polymer for å fremme separasjon av tørrstoffet.

Vi er glade for å bli valgt, og mener dette er en god videreføring av vår suksess, etter å ha bygget mer enn 100 primærrenseanlegg i Norge.

Norsk teknologi bringes nå ut i verden for å forbedre avløpsrensing!

schematic

 

Jan Munkvold_2Jan Munkvold begynte hos Salsnes Filter i september 2015 som ansvarlig for det norske kommunalmarkedet og landbasert industri. Jan har bred erfaring fra teknisk salg av prosessutstyr og systemer innen vannbehandling, og har i tillegg god erfaring med prosjekt-arbeid/styring. Han har lang erfaring fra en rekke selskaper i VA bransjen hvor han arbeidet både innenfor avløpssektoren og med drikkevannsrensing. Han har teknisk høyskoleutdanning og er ingeniør både i kjemiteknikk og petroleumsteknologi.

Kontakt Jan på:
jan@salsnes-filter.no
+47 46 80 07 40

28. – 30. september, 2015
Chicago, Illinois, USA
Stand 3621

WEFTEC nettside

18. – 21. august, 2015
Trondheim Spektum
Trondheim, Norway
Stand E-410

Aqua Nor nettside

Vann er verdens viktigste ressurs og vannbransjen er full av spennende oppgaver. Enten du vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt med å løse miljø- og drikkevannsutfordringer, finnes det en jobb til deg. Du kan bo og jobbe i hele verden. Vann er like viktig i Brasil som Bergen, Singapore som Snåsa.

Les mer om vannbransjen, yrkesmulighetene og utdanningsvalgene!

Nettside

Videos

biowaterLogoSalsnes Filter i samarbeid med Biowater Technology oppgraderer renseprosessen ved Saulekilen RA i Arendal til en biologisk renseprosess med Salsnes Filter som første primærrensetrinn i stedet for primærsedimentering. Oppgraderingen øker rensekapasiteten fra 45 000 p.e til 80 000 p.e.

Med finsiling med Salsnes Filter som første trinn, som gir høyt uttak av suspendert stoff, blir belastningen på det etterfølgende biotrinnet betydelig mindre. Planen for fremtiden er å utnytte slammet til å produsere biogass for intern energiproduksjon.

På grunn av at Salsnes Filter er svært lite arealkrevende, kan hele oppgraderingen skje innenfor det eksisterende bygget på Saulekilen. Ved at filtrene i tillegg er plassert på dekket over biotrinnet, har utnyttelse av hele det eksisterende bassengvolumet til biologisk rensing og flotasjon vært mulig.

Første rensetrinn med Salsnes Filter er installert og igangkjørt for å ivareta primærrensing under ombyggingen av anlegget. Dette ble gjort mens eksisterende anlegg var i drift. Resten av anlegget med biologisk rensing og DAF vil stå klart i april 2015.

Les mer om prosjektet her