På Aquatech Amsterdam hadde vi gleden av å dele stand med vår partner fra Nederland, CirTec, og arrangementet var svært vellykket! 

Vår stand var fylt med besøkende som kom for å se cellvation, CirTecs cellulosegjenvinningsteknologi som vant årets innovasjonspris. De vant innen kategorien avløpsrensing og vant også hovedprisen foran de fire andre kategorievinnerne.

Ivar Solvi og Stefano Salvatore fra Salsnes Filter og Harry Tuinier fra CirTec

Kloakkslam blir en verdifull ressurs

Cellvation-teknologi anvender kloakkslam som vanligvis regnes som avfall (og som er et problem å bli kvitt), har blitt til en verdifull ressurs.

Teknologien gjenvinner cellulosefibre (toalettpapir) fra avløpsvann som viderebehandles til små kuler som brukes i produksjonen av kommersielle produkter, som f.eks. asfalt, bioplast og biokompositter.

 

Den kritiske rollen til Salsnes Filter-systemet

Salsnes Filter-systemet spiller en kritisk rolle i teknologien med å skille cellulosefibre fra innkommende avløpsvann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquatech Amsterdam

Aquatech Amsterdam ble holdt på RAI Exhibition and Convention Centre fra 31. oktober til 3. november 2017. Det var 21.000 deltakere og 900 utstillere fra 139 land ved arrangementet.

Les mer: