Opphavsrett og personvern

Salsnes Filter - Vilkår og betingelser

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet med opphavsrett. Med mindre det står noe annet, er informasjonen som finnes på dette nettstedet Copyright ©2019 Trojan Technologies (Trojan), moderselskapet til Salsnes Filter.

1. Generelt

Følgende vilkår og betingelser gjelder alle brukerne av dette nettstedet. Brukeren erkjenner at han/hun godtar disse vilkårene og betingelsene når man går til dette nettstedet. Dersom du ikke godtar eller er uenig i noen av vilkårene og betingelsene, skal dette nettstedet ikke brukes. Trojan forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen etter eget skjønn. Endringer av vilkårene og betingelsene blir gjort gjeldende fra tidspunktet de legges inn på nettstedet.

2. Eierskap og bruk av materialet

Trojan eier, driver og vedlikeholder dette nettstedet på vegne av Salsnes Filter. Trojan kan endre, stanse eller begrense bruken av en hvilken som helst del av nettstedet når som helst uten forvarsel.

Trojan gir deg retten til å kopiere materialer som er publisert av Trojan på dette nettstedet, kun til ikke-kommersiell, personlig bruk, såfremt du ikke fjerner noen opphavsmeldinger og andre opphavsrettslige meddelelser. Med mindre noen annet spesifiseres, kan du ikke endre, publisere, overføre, distribuere og opprette avledende verk fra noe av materialet (inkludert uten begrensing, noe informasjon eller bilder) på dette nettstedet i sin helhet eller delvis uten skriftlig forhåndstillatelse fra Trojan.

3. Varemerker og patenter

Varemerker, logoer og servicemerker (samlet "merker") som vises på dette nettstedet, tilhører Trojan eller andre tredjeparter. Brukere har ikke tillatelse til å bruke noen merker uten skriftlig forhåndstillatelse fra Trojan eller den tredjeparten som eier merket. Uten begrensning tilhører følgende varemerker Salsnes Filter og Trojan: Salsnes Filter.

Ingenting som finnes i dette dokumentet skal oppfattes som underforstått, berettiget antagelse eller annen lisens eller rett ifølge et varemerke eller patent som tilhører Trojan eller en annen tredjepart.

4. Lenker

Trojan har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til dette nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet, eller produktene eller tjenestene som beskrives på noen andre nettsteder med lenker på Trojans nettsted. Du kobler deg til andre nettsteder med lenker på dette nettstedet med eget ansvar.

5. Tilgjengelige produkter og tjenester

Fordi Trojan driver på verdensbasis, er det mulig at alle produktene og tjenestene som beskrives på dette nettstedet, ikke vil være tilgjengelig i ditt land eller benevnes forskjellig. Kontakt den lokale salgsrepresentanten for å få ytterligere informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i ditt land.

6. Generell ansvarsfraskrivelse

ALL INFORMASJON SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET GIS "SOM ER" UTEN NOEN SLAGS GARANTI VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORTÅTT INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER KRENKING AV VAREMERKER OG RETTIGHETER. TROJAN GARANTERER IKKE AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER UTEN VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. TROJAN PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR FEIL ELLER UTELATELSER I NETTSTEDETS INNHOLD. PRODUKT- OG TJENESTEINFORMASJON KAN ENDRES UTEN FORSVARSEL. ALLE HENVISNINGER TIL IKKE-TROJAN-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ER KUN MENT SOM INFORMASJON OG UTGJØR VERKEN EN GODKJENNING ELLER EN ANBEFALING.
TROJAN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHTER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR EN HVILKEN SOM HELST SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, KOSTNADER FOR Å ERSTATTE VARER ELLER SKADER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK ELLER AT MAN STOLTE PÅ INFORMASJON SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET, SELV OM TROJAN HAR FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL TROJANS TOTALE ANSVAR SOM GJELDER ALLE SKADER, TAP ELLER SAKSGRUNNLAG (ENTEN I KONTRAKTEN, UTENOM KONTRAKTEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE), OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØPET SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET ELLER TJENESTEN SOM VAR ÅRSAKEN TIL ANSVARSFORHOLDET.

7. Personvern på internett

Trojan respekter personvern. Som et resultat skal denne erklæring om personvern gjøre deg oppmerksom på hvordan Trojan samler og bruker informasjon om dem som besøker Trojans nettsted. Vi bruker informasjonen som du gir oss via garanti, registrering og andre skjemaer på internett for å bedre kunne betjene deg. Denne informasjonen gjør at vi kan identifisere deg med din e-postadresse, navn, tittel og adresse samt at den gjør at vi vet hvilke sider du har aksessert og den foretrukne kommunikasjonsmetoden. Informasjonen som du gir oss, brukes for å gjøre din opplevelse mer personlig på våre nettsteder og fra tid til annen for å sende deg utvalgt produktinformasjon som kan være av interesse.

8. Offentliggjøringspolicy

Trojan driver globalt og det gjør at noe av din informasjon blir gjort tilgjengelig for andre forretningsenheter rundt om i verden. Vi deler imidlertid ikke din personlig informasjon med tredjeparter som ikke styres av Trojan uten din samtykke, unntatt der vi gjør selektiv informasjon tilgjengelig for tredjepartsleverandører som f.eks. autoriserte Trojan-forhandlere og -distributører kun til garantiformål. I tillegg bruker Trojan denne informasjonen til intern markedsføringsformål som en hjelp for å forbedre vår kommunikasjon og forsøk på å bedre kunne betjene deg.

9. Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en lite datafil som lagres på din datamaskin når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen inneholder informasjon som f.eks. bruker-ID som vårt nettsted bruker for å spore sidene du har besøkt. Den personlige informasjonen som informasjonskapselen kan inneholde, er informasjon du selv har gitt oss. En informasjonskapsel kan ikke lese data fra harddisken eller lese informasjonskapselfiler som genereres av andre nettsteder.

De fleste av Trojans Salsnes Filter-nettsted bruker informasjonskapsler for å spore brukerens trafikkmønster. Denne sporingen trengs for å bestemme effektiviteten til vår navigeringsstruktur for brukere for å få lett tilgang til den informasjonen. Dersom du foretrekker å ikke motta informasjonskapsler på Trojans nettsted, kan du stille inn nettleseren slik at du varsles før du godtar informasjonskapsler og avvise informasjonskapselen når nettleseren gir beskjed om at den finnes. Du kan også avvise alle informasjonskapsler ved å slå av denne funksjonen på nettleseren.

Trojan forbeholder seg retten til å endre, legge til eller modifisere en hvilken som del av denne policyen etter eget skjønn.

10. Gjeldende lover

Avtalen som vises i disse vilkårene og betingelsene styres av og oppfattes iht. gjeldende lovene i provinsen Ontario og føderale kanadiske lover og brukeroverføringer med enejurisdiksjon i domstolene i Ontario når det gjelder alle saker i forbindelse med utformingen, gyldigheten, tolkningen og håndhevelsen av disse vilkårene og betingelsene. Alle bestemmelsene i den internasjonale kjøpsloven eller andre konvensjoner eller kontrakter som gjelder internasjonal salg av varer, skal ikke gjelde denne avtalen.

Dette nettstedet drives av Trojan fra deres kontorer i provinsen Ontario i Canada. Personer som velger å gå til dette nettstedet fra andre steder, er ansvarlig for å overhode lokale lover hvis og i den utstrekning som lokale lover gjelder.