Salsnes Filter følger til enhver tid de gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene. Vi har i tillegg iverksatt interne tiltak for å sikre at vi er i stand til å ivareta våre ansatte, våre kunder og vårt samfunnsansvar på best mulig måte.

Vi opprettholder så langt som mulig ordinær produksjonskapasitet, og leveransene av maskiner og reservedeler går foreløpig som normalt.

De fleste administrativt ansatte arbeider nå fra hjemmekontor, og kan nås på telefon og epost. Sentralbordet (telefon 74 27 48 60) og alle felles epostbokser (firmapost@salsnes-filter.no, order@salsnes-filter.no og faktura@salsnes-filter.no betjenes på vanlig måte.

Våre serviceteknikere er satt i akuttberedskap, og vi prioriterer inntil videre våre ressurser til oppdrag som er drifts- og tidskritiske. Som følge av dette vil vi den nærmeste tiden ikke ha mulighet til å sende teknikere på ordinære serviceoppdrag eller oppdrag som kan løses gjennom veiledning på epost, telefon eller videokonferanse. Vi har satt inn ekstra kapasitet for å levere fjernsupport.

Kunder som har akutte driftsutfordringer som krever bistand fra servicetekniker bes om å ta kontakt med Stig Schei på telefon 909 50 046 eller epost sschei@salsnes-filter.no

Kunder som har spørsmål om drift av anlegg eller behov for veiledning i forbindelse med vedlikehold eller reparasjoner bes om å ta kontakt med Geir Haugan på telefon 926 03 882 eller epost ghaugan@salsnes-filter.no

Situasjonen utvikler seg fra dag til dag, og vi vil løpende publisere oppdatert informasjon på vår hjemmeside og Facebook.