biowaterLogoSalsnes Filter i samarbeid med Biowater Technology oppgraderer renseprosessen ved Saulekilen RA i Arendal til en biologisk renseprosess med Salsnes Filter som første primærrensetrinn i stedet for primærsedimentering. Oppgraderingen øker rensekapasiteten fra 45 000 p.e til 80 000 p.e.

Med finsiling med Salsnes Filter som første trinn, som gir høyt uttak av suspendert stoff, blir belastningen på det etterfølgende biotrinnet betydelig mindre. Planen for fremtiden er å utnytte slammet til å produsere biogass for intern energiproduksjon.

På grunn av at Salsnes Filter er svært lite arealkrevende, kan hele oppgraderingen skje innenfor det eksisterende bygget på Saulekilen. Ved at filtrene i tillegg er plassert på dekket over biotrinnet, har utnyttelse av hele det eksisterende bassengvolumet til biologisk rensing og flotasjon vært mulig.

Første rensetrinn med Salsnes Filter er installert og igangkjørt for å ivareta primærrensing under ombyggingen av anlegget. Dette ble gjort mens eksisterende anlegg var i drift. Resten av anlegget med biologisk rensing og DAF vil stå klart i april 2015.

Les mer om prosjektet her