IWAs spesialistkonferanse om slamhåndtering – SludgeTech 2017 – 9. til 13. juli 2017, Imperial College, London. Dette ble et svært vellykket arrangement med mange produktive samtaler i utstillingsområdet, og der en rekke svært interessante tekniske avhandlinger ble presentert.

Ashish Sahu (leder for produkt- og teknologiapplikasjoner) presenterte en teknisk avhandling med navnet “Enhanced Filtration with Rotating Belt Filter for Higher Methane Potential from Primary Wastewater Sludge”.

Ashish Sahu presenting at IWA's SludgeTech 2017

Denne vitenskapelige studien viser at det er mulig å skaffe en større metanpotensiale fra slam fra den mekaniske båndsilen (RBF-er) når det tilsettes en liten dose med polymer (1,0 mg/l). Prisen på polymeren er minimal i forhold til tilleggsverdien som kan oppnås, som inkluderer bioenergi ved energiproduksjon og et lavere partikkelnivå inn i nedstrømsprosessene.

Kontakt oss hvis du gikk glipp av SludgeTech og ønsker en kopi av Ashishs presentasjon.

The Salsnes Filter team at their SludgeTech booth

Salsnes Filter-teamet ved SludgeTech 2017: Fra venstre: Roger Webb, Stefano Salvatore, Jon Leech.

Les mer:

Komplett liste med Salsnes Filter-publikasjoner
(inkludert vitenskapelige publikasjoner, konferansedokumenter og offentlige dokumenter)