Danaher integritet

Danaher Corporation bygger en topp global virksomhet. Vi har forpliktet oss på å bygge virksomheten med integritet, og har et renommé som sier at vi handler ærlig og redelig overfor våre investorer, forretningspartnere, kunder, medarbeidere og konkurrenter. Les mer på www.danaherintegrity.com.