En av våre ansatte går over i ny stilling, og vi søker derfor

Produksjons- og logistikkoordinator

Arbeidsoppgaver

  • Produksjonsplanlegging og -styring
  • Ordrehåndtering delesalg
  • Utgående logistikk
  • Lagerstyring og kontroll

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning (fagbrev/fagskole/høyere utdanning)
  • Erfaring fra logistikkfunksjon
  • Erfaring med bruk av ERP-systemer
  • Nøyaktig og strukturert
  • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk

Om stillingen

Arbeidssted er Salsnes i Fosnes Kommune.

Du vil inngå i et team på 3 personer som sammen har det administrative ansvaret for produksjon og logistikk. Stillingen byr på utfordrende og varierte oppgaver, og du vil få gode muligheter for faglig utvikling i et internasjonalt og dynamisk miljø.

Spørsmål kan rettes til produksjonssjef Åge Olav Langås, telefon 472 61 540

Elektronisk søknad med CV sendes på e-post til aalangaas@salsnes-filter.no  innen 18. april.