M. Sc Michael Nilan (nr 3 fra høyre) mottok 21. august 2014 FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø. Nilan ble tildelt prisen for sin forskning og masteroppgave ved Universitet i Stavanger, med prosjektet «Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology». Prisen tildeles for arbeid som er utført på eksepsjonelt høyt faglig nivå, innenfor et svært aktuelt fagfelt i nært samarbeid mellom industri og forskning.

FLT education award

Masteroppgaven «Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology» handler om hvordan høsting av mikroalger mest mulig effektivt og billigere enn i dag kan skje ved hjelp av Salsnes filterteknologi. Dette omfatter tre kritiske prosesser, nemlig separasjon av tørrstoff, slamfortykking og avvanning. Nilans arbeid har på den ene siden vært å foreta en gjennomgang av den litteraturen som omhandler høstingsteknologier og deretter utvikle og utprøve Salsnesteknologien i samarbeid med ansatte i et spansk, kommunalt renseanlegg. Arbeidet med oppgaven inngikk forøvrig i et større internasjonalt forskningsprosjekt tilknyttet små og mellomstore bedrifter finansiert av EU, og ledet av Salsnes Filter AS.